ABC - ABM
 
Home Theorie Praktijk Conclusie Contact Activity Based Costing 
   
 

    

    Activity Based Costing & Management

Managers zijn zich bewust van de noodzaak van een goede kostprijs. Toch zijn gegevensomtrent de hoogte van de kostprijs vaak niet exact bekend. In enkele gevallen is het management hier zelf debet aan, maar in veel gevallen ontbreekt het inzicht hoe de opbouw van de kostprijs een bijdrage kan leveren aan de management.

Dit onderzoek zal een bijdrage leveren om tot een beter inzicht in de relatie tussen de kosten ten de diensten van radio- en muziekprodukties te komen, om uiteindelijk een goed functionerend kostprijssysteem in te kunnen voeren. Hierbij zal worden ingegaan op een aantal methoden en technieken die ter beschikking staan om de kosten te alloceren. In deze scriptie zal ik daarom ingaan op besturingsinstrumenten die aansluiten bij de gekeuze allocatietechniek. Aangezien de organisatie, waar het empirisch materiaal zal worden verzameld een marktleider op het gebied van radio- en muziekfaciliteiten is, geldt voor kleine marktpartijen een andere uitgangspositie. Dit neemt niet weg dat het onderzoek voor andere, kleine omroepproduktiehuizen toepasbaar is en resultaat kan opleveren.

 


Copyright 2link Consultants    |    Onze linkpartners   |   Contact     Disclaimer