Datum:
Airkit.nl Airkit.nl

Home    |     Airports      |     RT     |     Organisaties     |     Voorbereiding     |     Contact 

 

 

Radio en Telefonie [RT]

Onder het kopje Radio en telefonie vind u praktische tips en spelregels die gebruikt worden in de luchtvaart. Deze speregels zijn internationaal beschreven door de ICAO, international civil aviation organisation. Voor radiotelefonie wordt de Engelse taal gebruikt. Vliegers dienen standaard fraseologie te gebruiken en langzaam (max 100 woorden per seconde) en duidelijk te spreken. Een tweezijdige radioverbinding met de luchtverkeersleidingsdienst is verplicht zoals ICAO luchtclassificatie dat voorschrijft.

Op deze website vind u de meest gebruikte begrippen, woorden, getallen.

Alphabet             Hierin vind je het spellingsalfabet, de ruggegraad van de ICAO spelling

Woorden            Door ICAO gedefinieerde (en vaak gebruikte) woorden en zinnen.

Getallen              Uitspraken van getallen, tijd, afstand, gewichten, hoogte, squawk,

                           Heading, flightlevel, windrichting/knots

Blokjes               Standaard "blokjes" voor Inbound, outbound, kruizen van control zones,

                           Contact onderhouden met Ducht Mil Info en Amsterdam Information

Typologieen       Verschillende type luchtvaartberichten met rangorde

Squawk              Codes Transponder (A/C/Stand by)

Uitzonderingen  Afkortingen die niet worden uitgesproken in het ICAO spellingsalphabet

Frequenties        Frequenties en banden : VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF

Overig                Handige weetjes

 

 

Copyright Airkit.nl    |    Onze linkpartners   |   Contact    In de Media  |   Disclaimer