Welkom op Koningsdag.EU
 
Home Verjaardag   Feesten Koningsdag? Oranjeshop Linkpartners

 

 

 

 
   

 

 

 
 Koningsdag 2010, de dag van de Koning 2010 !

 

 

Wordt het Koningsdag ?!?

 

Wanneer Willem Alexander koning is moet op 27 april 'Oranjedag' gevierd worden

Ter gelegenheid van Koninginnedag heeft het NIPO een onderzoek verricht naar het vieren van Koninginnedag. Tevens is aandacht besteed aan de komende periode waarin Willem Alexander koning zal zijn. De feestelijkheden dienen volgens een meerderheid van de bevolking op zijn eigen verjaardag (27 april) plaats te vinden en het woord 'Koninginnedag' kan het beste door 'Oranjedag' worden vervangen.

Een op de drie Nederlanders viert actief Koninginnedag
Dit jaar gaat een op de drie Nederlanders van 15 jaar of ouder actief Koninginnedag vieren. Hoe jonger men is, des te meer animo er bestaat voor het actief vieren van dit feest (tabel 1):

 


1 | Van plan om op 30 april actief Koninginnedag te vieren?

 

 

t/m 34 jaar

35-54 jaar

55+

totaal

 

%

%

%

%

gaat actief Koninginnedag vieren

39

34

25

33

gaat niet actief Koninginnedag vieren

61

66

75

67

 

100

100

100

100

 


Verder blijken vrouwen vaker dan mannen (37% resp. 30%) aan het feest deel te nemen. Opvallend is ook dat het vieren van Koninginnedag enorm populair is bij het protestantse deel der natie (Nederlands Hervormden 48%, Gereformeerden 53%). Rooms-Katholieken vieren het feest veel minder; bij hen zien we een niveau dat nauwelijks afwijkt van de niet-kerkelijken (26% resp. 28%).

Bezoek aan vrijmarkten belangrijkste activiteit op Koninginnedag
Het vieren uit zich vooral in het bezoeken van vrijmarkten, het volgen van radio- of TV-rapportages, het bekijken van kinderspelen en het uitsteken van de nationale driekleur. Ouderen steken relatief vaak de vlag uit en zetten vaak TV of radio aan, terwijl de overigen veel vaker de vrijmarkten bezoeken (tabel 2):

 


2 | Welke activiteiten onderneemt men (basis = personen die actief Koninginnedag vieren)

 

 

t/m 34 jaar

35-54 jaar

55+

totaal

 

%

%

%

%

bezoek vrijmarkten

61

59

48

58

kijken/luisteren radio/TV

34

43

75

47

bezoeken of bekijken kinderspelen

33

59

35

43

vlag uitsteken

27

49

59

42

aubade

10

16

11

13

dragen oranje kleding/versiering

12

10

7

10

 


Koninginnedag is een leuke vorm van chauvinisme, geen bedenkelijk nationalisme
Het beeld dat men heeft van Koninginnedag is overwegend gunstig. Men is het in zeer grote mate met de volgende omschrijvingen eens: 'leuke vorm van chauvinisme' (78%), 'Holland op zijn best' (80%), '(nog) niet te commercieel' (60%).
Een minderheid beschouwt Koninginnedag als 'een bedenkelijke vorm van nationalisme' (22%), 'Holland op zijn smalst' (20%) en 'te commercieel' 40%.

Koninginnedag zal ook in toekomst enthousiast gevierd worden
Een meerderheid van bijna tweederde (63%) verwacht dat Koninginnedag ook op de middellange termijn (over 10 jaar) even enthousiast gevierd zal worden als nu, eenderde (29%) voorziet dat het enthousiasme zal verminderen en volgens 8% zal het feest verdwijnen.

Krappe meerderheid wil - wanneer Willem Alexander koning is - 'Koninginnedag' verplaatsen naar 27 april
Iets meer dan de helft van de bevolking (51%) is ervoor om in de toekomst, wanneer Willem Alexander koning is, de datum van 'Koninginnedag' te verschuiven van 30 april naar 27 april (de verjaardag van de Prins); een substantiŽle minderheid wil aan de huidige datum vasthouden. Vooral ouderen hechten eraan dat deze feestdag daadwerkelijk op de verjaardag van de toekomstige koning wordt gevierd (tabel 3):

 


3 | Op welke datum 'Koninginnedag' vieren wanneer Willem Alexander koning is?

 

 

t/m 34 jaar

35-54 jaar

55+

totaal

 

%

%

%

%

op 27 april (verjaardag kroonprins)

42

48

65

51

op 30 april (huidige Koninginnedag)

53

45

25

42

andere datum

2

1

2

2

helemaal niet meer vieren

3

6

8

5

 


Van de mensen die voor een andere datum kiezen is een deel van mening dat 5 mei een geschikte dag zou zijn, tezamen met bevrijdingsdag. Daarnaast is ook genoemd dat de datum van de kroning van Willem Alexander een geschikte dag zou zijn.

Koninginnedag moet op termijn veranderen in 'Oranjedag' (en niet in Koningsdag)
Er daagt nog een ander vraagstuk op wanneer Willem Alexander de troon bestijgt: de benaming 'Koninginnedag' lijkt minder passend te zijn wanneer het staatshoofd een man is. Daarom is de vraag voorgelegd of de benaming veranderd moet worden, en (zo ja) welk woord dan de voorkeur geniet. Eťn op de vijf (met name de ouderen) hecht zozeer aan het woord 'Koninginnedag' dat men daarom de benaming niet wenst te veranderen. Wanneer men de feestdag van een nieuwe naam wil voorzien, kiest precies de helft voor 'Oranjedag' en 41% voor Koningsdag (of Koninge(n)dag). Een kleine minderheid voelt wel voor het plechtstatige 'Dag der monarchie' (tabel 4):

 


4 | Moet benaming 'Koninginnedag' blijven of moeten we het anders gaan noemen?

 

 

t/m 34 jaar

35-54 jaar

55+

totaal

 

%

%

%

%

Moet Koninginnedag blijven

25

24

11

21

Moet andere benaming krijgen

75

76

89

79

 

100

100

100

100

(indien andere benaming:)

 

 

 

 

Oranjedag

52

51

48

50

Koningsdag / Koninge(n)dag

44

41

38

41

Dag der Monarchie

3

5

11

7

anders

1

3

3

2

 


Een andere naam die naar voren is gebracht als alternatief voor Koninginnedag is, het wat saaie, 'Nationale Feestdag' of 'Nationale feestdag ten behoeve van de Koning'. Daarnaast is ook 'Nederlanddag' geopperd, en ook 'Koetsjesdag', met de toevoeging: 'een autoloze feestdag'.

A-1057 | 26-27 april | TELEPANEL | 1.179 interviews met personen van 18 jaar en ouder.

Op de uitkomsten van dit onderzoek zijn steekproefmarges van toepassing. Als gevolg van afrondingen kan het voorkomen dat de percentages niet precies tot 100% optellen.

bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut.

 

.
 

Copyright Koningsdag.EU    |    Onze linkpartners   |   Contact      Disclaimer
 
 
 
 
 

  Copyright © Michiel Hensema